Euribor en uw hypotheek

Euribor is de rente waartegen een groot aantal Europese banken kortlopende leningen aan elkaar verstrekken. Banken die geld lenen van andere banken, kunnen dit geld weer gebruiken om uit te lenen aan anderen. Zo beschouwd, is Euribor de inkoopprijs die een bank betaalt voor kortlopende leningen.

Veel banken lenen geld uit in de vorm van leningen en hypotheken. Een belangrijke keuze die de hypotheeknemer (degene die een hypotheek bij een bank gaat afsluiten) moet maken, is de keuze van de juiste rentevaste periode. Bij de meeste banken bestaat een zeer ruime keuze wat betreft rentevastperioden: van variabel tot wel 30 jaar vast.

Variabele hypotheekrente

Op het moment dat er gekozen wordt voor een kortlopende lening of hypotheek (korte rentevastperiode), beweegt de te betalen hypotheekrente vaak mee met het Euribor tarief. Zodra de Euribor omhoog gaat, stijgt de te betalen rente en vice versa. Bij een aantal maatschappijen is er zelfs sprake van een direct verband. Op het moment dat u kiest voor een hypotheek met een variabele rente, wordt dan van te voren aangegeven dat u de Euribor rente betaalt (vaak 1 maands Euribor of 3 maands Euribor) met een vaste opslag. Dus bijvoorbeeld Euribor + 1%.

In landen buiten de Eurozone – zoals de Verenigde Staten – wordt niet het Euribor rente tarief als basisrente gevolgd maar de LIBOR tarieven.

Keuze variabele hypotheekrente of vaste hypotheekrente

Of een variabele hypotheekrente voor u interessant is, hangt af van veel factoren. Belangrijkste factor is het feit of u grote wijzigingen in de te betalen hypotheeklasten kunt en wilt dragen. Zoals u kunt zien op de Euribor grafieken pagina op deze site zijn er namelijk grote schommelingen mogelijk. Indien u deze renteschommelingen niet prettig vindt, dan is variabele rente niets voor u.

Historisch gezien, zijn mensen die consequent vasthouden aan variabele rente goedkoper uit geweest dan mensen die kiezen voor een vaste hypotheekrente. Maar of dat zo blijft is afhankelijk van diverse factoren waaronder de actuele inflatie.

Vergelijk online de laagste hypotheekrentes
Meer over het lenen van geld