Disclaimer

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door Triami Media BV uit Bilthoven/ Utrecht (Nederland). Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten.

Overname of vermenigvuldiging van de op deze site verstrekte informatie is - anders dan uitsluitend voor privégebruik - alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van Triami Media BV is verkregen.

Triami Media BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Onjuistheden zijn echter niet uit te sluiten. Triami Media BV en de aan haar gelieerde ondernemingen, dataleveranciers en andere toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

  • onjuistheden;
  • onvolledigheden;
  • problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet;
  • technische storingen.

Triami Media BV is een publisher van financiële data. De website is puur bedoeld als informatiebron. De informatie op deze website is van algemene aard en geen persoonlijk advies. Indien u op basis van de informatie op deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Triami Media BV bemiddelt niet bij het afsluiten van financiële producten, maar genereert haar inkomsten uitsluitend door middel van de op het internet gebruikelijke advertentiemodellen.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. 

De privacy van de bezoekers van global-rates.com wordt gerespecteerd. Triami Media BV behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van cookies, deze kunnen echter door de gebruiker uitgezet worden. In geval van vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@triami.eu.

Triami Media BV stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld: info@triami.eu.

Euribor® and Eonia® are registered trademarks of EMMI a.i.s.b.l. All rights reserved! The original source of Euribor® data is EMMI.